Informativní web. Ověřte si uvedené informace.

Plná moc při přepisu auta - jak na to

Při přepisu se, jako kupující nebo prodávající, nemusíte na registr vozidel dostavit osobně. Můžete zplnomocnit druhou stranu nebo další osobu. Tato plná moc musí být úředně ověřená.

Pokud jste prodávající - doporučujeme dbát opatrnosti. Ověřte si, že vozidlo bude skutečně přepsáno, aby nenastala situace, že kupujícího zplnomocníte, ale on fakticky auto nepřepíše. Nejjednodušší ochranou bude ve většině případů provést přepis osobně nebo prostřednictvím osoby, které důvěřujete.