Informativní web. Ověřte si uvedené informace.

Přepis auta

Nově probíhá přepis auta na kterémkoliv úřadě registru vozidel v České republice. Prodávající i kupující zajdou na vybraný registr vozidel. Nemusí se rozhodovat podle svého trvalého bydliště.

Pokud se do registru vozidel nedostaví prodávající či kupující osobně, musí mít osoba, která ho zastupuje, plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Před samotným podáním žádosti o přihlášení uzavřít povinné ručení a doklad o tomto pojištění si spolu s technickým průkazem, protokolem o evidenční kontrole (vyjma nového auta) a případným souhlasem vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele si musí vzít s sebou a přiložit k samotné žádosti o přihlášení vozidla.