Informativní web. Ověřte si uvedené informace.

Kupní smlouva

Tento druh smluv - tedy kupní smlouvy vznikají při prodeji movitého či nemovitého zboží. Prodávajícímu připadá povinnost umožnit kupujícímu (po zaplacení dohodnuté částky za zboži) vyzvetnout a užívat toto zboží. Naopak kupující má povinnost toto zboží včas a dle dohodnuté částky či splácení uhratit cenu zboží.

Zboží jehož se týká kupní smlouva

Obvykle používáme kupní smlouvu při prodeji hodnotnějšího zboží, která nám pomůže předejít případným sporům při prodeji bez této smlouvy. Forma není stanovena ovšem doporučuji, aby tato smlouva byla vždy v písemné formě. - Vyjímkou zde je kupní smlouva při prodeji nemovistosti - je vyžadována písemná forma.

Náležitosti kupní smlouvy

Mezi podstatné náležitosti kupní smlouvy patří určení smluvních stran (kdo je prodávající a kdo je kupující) a jejich identifikační údaje (jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo). Dále také mezi náležitosti patří předmět smlovy včetně určení množství, cenu (popřípadě jednotkovou i celkovou). Podmínky dodání, lhůtu dodání, platební podmínky. Všeobecné podmínky je vhodné také uvést.

Dalšími naležitostmi kupní smlouvy mohou být dohody o způsobu dopravy a kdo bude za dopravu ročit v průběhu dopravy, případné pojištění při přepravě, slevy při zdržení či poškození, pokuty za včasné neodebrání, nezaplacení či nedodání a záruční podmínky. Další náležitosti kupní smlouvy záleží na zvážení kupních stran a můžou být rozšířeny podle potřeby.

Určitě jste někdy chtěli nebo potřebovali vědět komu patří určitý pozemek či stavba, pokud to chcete zjistit navštivte také katastr nemovitostí nahlížení který Vám poskytne hledané informace. Pokud nevíte číslo stavby může být pro vás užitecný web katastrální mapy a procházení v nich.